top banner

Coil bass size nhỏ Nhôm

Xuong Nhom 4 lop 31.0
Xuong Nhom 4 lop 31.0
35.000₫
Xuong Nhom 2 lop 25.5
Xuong Nhom 2 lop 25.5
7.200₫
Xuong Nhom 2 lop 25.9
Xuong Nhom 2 lop 25.9
7.000₫
Xuong Nhom 2 lop 30.5
Xuong Nhom 2 lop 30.5
7.000₫
Xuong Nhom 2 lop 31.0
Xuong Nhom 2 lop 31.0
19.000₫
Xuong Nhom 2 lop 32.5
Xuong Nhom 2 lop 32.5
8.500₫
Xuong Nhom 2 lop 33.0
Xuong Nhom 2 lop 33.0
19.000₫

Coil bass size nhỏ bao gòm các loại coil bass 25.5 , 25.9 , 30.5 , 32.5 , 35.5 , 38.5 , 49.5 , 50.5 , 51.0 , 51.5 , 36.0 , 36.5 , 37.0 , 37.5 , 39  , 39.0 , 40.0 , 40 , 40.5 , 44.0 , 45.1 có loại quấn trên nền nhôm , bằng dây đồng

Luu ý : coil 8 ôm không bao giờ nhà sản xuất làm đủ 8 ôm vì còn trừ trở kháng giao động thông thường coil 8 ôm sẻ được sản xuất là 6.3 ôm , quý khách hàng diy nên nắm vững kiến thức trước khi quyết định mua

Tìm kiếm

Giỏ hàng

Sản phẩm gợi ý

Ghi chú đơn hàng
Xuất hóa đơn công ty
Hẹn giờ nhận hàng
Chọn mã giảm giá