top banner

Coil bass size nhỏ Phíp

4 ohm Xuong Phip 2 lop 35.5
4 ohm Xuong Phip 2 lop 35.5
25.000₫
4 ohm Xuong Phip 2 lop 38.5 4 ohm Xuong Phip 2 lop 38.5
4 ohm Xuong Phip 2 lop 38.5
25.000₫
Xuong Phip 2 lop 25.5
Xuong Phip 2 lop 25.5
7.200₫
Xuong Phip 2 lop 25.9
Xuong Phip 2 lop 25.9
7.200₫
Xuong Phip 2 lop 30.5
Xuong Phip 2 lop 30.5
8.500₫
Xuong Phip 2 lop 32.5
Xuong Phip 2 lop 32.5
8.500₫
Xuong Phip 2 lop 35.5
Xuong Phip 2 lop 35.5
10.000₫
Xuong Phip 2 lop 38.5
Xuong Phip 2 lop 38.5
10.000₫
Xuong Phip 2 lop 44.0
Xuong Phip 2 lop 44.0
20.000₫
Xuong Phip 2 lop 49.5
Xuong Phip 2 lop 49.5
26.500₫

Coil bass size nhỏ bao gòm các loại coil bass 25.5 , 25.9 , 30.5 , 32.5 , 35.5 , 38.5 , 49.5 , 50.5 , 51.0 , 51.5 , 36.0 , 36.5 , 37.0 , 37.5 , 39  , 39.0 , 40.0 , 40 , 40.5 , 44.0 , 45.1 có loại quấn trên nền phíp vàng có loại quấn trên nền nhôm , bằng dây đồng

Luu ý : coil 8 ôm không bao giờ nhà sản xuất làm đủ 8 ôm vì còn trừ trở kháng giao động thông thường coil 8 ôm sẻ được sản xuất là 6.3 ôm , quý khách hàng diy nên nắm vững kiến thức trước khi quyết định mua

Tìm kiếm

Giỏ hàng

Sản phẩm gợi ý

Ghi chú đơn hàng
Xuất hóa đơn công ty
Hẹn giờ nhận hàng
Chọn mã giảm giá